Menu Close

Naujas ir svarbus dokumentas

Nuo 2023 m. liepos 6 d. įsigaliojo naujas ir svarbus socialinių paslaugų srities dokumentas –SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SRITIES DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS.

Socialinių paslaugų srities darbuotojų etikos kodeksas nustato pagrindinius socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės etikos reikalavimus, darbo etikos principus, vertybes ir elgesio normas.

Nuo šiol visi socialinių paslaugų srities darbuotojai privalės laikytis ne tik Lietuvos Respublikos Konstitucijos, socialinį darbą ir (ar) socialines paslaugas reglamentuojančių teisės aktų, bet ir socialinių paslaugų srities darbuotojų etikos kodekso, dorai ir sąžiningai atlikti profesines pareigas, būti objektyvūs ir nepriklausomi, įsipareigoti siekti etiško ir profesionalaus elgesio su visais socialinių paslaugų gavėjais, jų grupėmis, bendruomenėmis, savo kolegomis bei visa visuomene.

Jeigu socialinių paslaugų srities darbuotojai nesilaikys kodekso nuostatų, fizinis ar juridinis asmuo turi teisę pateikti skundą Socialinių paslaugų srities darbuotojų etikos komisijai.

Į Etikos komisiją galima kreiptis per Etikos komisijos sekretorę – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių paslaugų grupės patarėją Jovitą Nedvecką el. p. jovita.nedvecka@socmin.lt. Skundas taip pat gali būti pateiktas asmeniškai atvykus į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, išsiųstas paštu.

Išsamesnę informaciją rasite https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/ministre-m-navickiene-socialiniu-paslaugu-srities-darbuotoju-etikos-kodeksas-prisides-prie-paslaugu-kokybes-gerinimo

 

 

Skip to content