Menu Close

Asmens duomenų sauga

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, BĮ Kelmės rajono socialinių paslaugų centre yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas (DAP):

DALIA RAUBIENĖ, mob. tel. Nr. 8 (610) 60565
el. p. dalia.raubiene@sptkelme.lt

Bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Duomenų valdytojo veiklos įrašas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo tvarka

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo tvarka Grupiniuose gyvenimo namuose

Skip to content