Menu Close

Pagalba į namus

Socialinių paslaugų centras teikia pagalbos namuose paslaugos asmenims, kurie dėl amžiaus, negalios, socialinių problemų, silpnos sveikatos ar kitų gyvenimo sunkumų negali tinkamai pasirūpinti savimi buityje, ir jiems reikalinga kito asmens pagalba.

Dėl pagalbos į namus paslaugų suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims gali kreiptis asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas), asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, asmeniui atstovaujantis neįgaliųjų organizacijų atstovas, į Kelmės rajono socialinių paslaugų centrą arba į savo seniūniją pagal gyvenamąją vietą.

Kelmės rajono socialinių paslaugų centro pagalbos į namus paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo pakeitimas

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-11-30)

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Prašymas (SP-8) su 1,3 priedais.
2. Šeimos duomenys socialinei paramai gauti (SP-1 forma).
3. Duomenys apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį (SP-2 forma).
4. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė).
5. Pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.
6. Neįgaliojo pažymėjimas, pensininko pažymėjimas, specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo, pagalbos priežiūros pažymų kopijas.
7. Išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a).

Dėl paslaugų kreiptis:

Kelmės rajono socialinių paslaugų centras:
Raminta Norutienė, socialinio darbo organizatorė, tel.(8 427) 69 067,
el. p. raminta.norutiene@sptkelme.lt .

Prašymo forma, priedai

Forma ir priedai patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-06-27 įsakymu Nr.   A1-183.
(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2014 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. A1-627  redakcija).

Prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti forma

Skip to content