Menu Close

Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos Vaikų dienos centre „Parama”

Vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-283 patvirtintais „Kelmės rajono socialinių paslaugų centro nuostatais“ ir Kelmės rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-290 „Dėl Kelmės rajono socialinių paslaugų centro struktūrinio padalinio Vaikų dienos centro „Parama“ nuostatų patvirtinimo“ Kelmės rajono socialinių paslaugų centro struktūrinis padalinys Vaikų dienos centras „Parama“ teikia vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas. Vaikų dienos centrą lankyti gali vaikai iš socialinę riziką patiriančių, nepasiturinčių šeimų ir kiti vaikai, nuo 7 iki 18 metų amžiaus.

Vaikų dienos centre „Parama“ akredituotą vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugą teikia socialinis darbuotojas darbui su jaunimu ir vaikų užimtumo specialistas.

Vaikų dienos centre „Parama“ kasdien teikiamos paslaugos ir vykdomos veiklos:

 • Pamokų ruoša;
 • Moksleivių užimtumas (įvairūs būreliai ir užsiėmimai) po pamokų;
 • Socialinių įgūdžių ugdymas;
 • Psichologinės individualios ir grupinės konsultacijos;
 • Vasaros stovykla vaikams;
 • Sociokultūrinė veikla;
 • Maitinimas.

Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos vaikams, lankantiems vaikų dienos centrą „Parama“ yra nemokamos.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Dėl akredituotos socialinės priežiūros paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas kreipiasi į Vaikų dienos centro ,,Parama” socialinį darbuotoją ir pateikia:
  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  2. prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (SP-8 forma) ir prašyme-paraiškoje nurodo, kokios socialinės priežiūros paslaugos reikia ir kokioje akredituotoje įstaigoje asmuo pageidauja gauti socialinės priežiūros paslaugas. (Prašymo gauti vaikų dienos socialinę priežiūrą forma)
 2. Jei akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos poreikis nustatytas atvejo vadybos proceso metu, kartu su prašymu-paraiška vaiko tėvai ar jo atstovai pagal įstatymą ar atvejo vadybininkas, ar socialinis darbuotojas darbui su šeima pateikia atvejo vadybininko rekomendaciją.
 3. Pareiškėjo socialinis darbuotojas arba socialinis pedagogas, priėmęs prašymą-paraišką, nustato socialinės priežiūros paslaugų poreikį vadovaudamasis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
Skip to content