Menu Close

Socialinė pagalba auginančioms vaikus ir besilaukiančioms vaikų šeimoms

Vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A-635 „Dėl įgaliojimo suteikimo vykdyti atvejo vadybos funkcijas“ ir 2018 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. A-893 „Dėl atvejo vadybos funkcijų vykdymo ir procesų koordinavimo Kelmės rajone“, Kelmės rajono socialinių paslaugų centras įgaliotas vykdyti atvejo vadybos funkcijas, koordinuoti atvejo vadybos procesus.

Atvejo vadybininkai koordinuoja kompleksinės pagalbos vaikui (šeimai) organizavimą bei teikimą, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesu

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/11e612d5345711e884a38848fe3ec9e2

Socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis, teikia socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas vaikus auginančioms ar jų besilaukiančioms šeimoms, siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.

Individualios priežiūros darbuotojas kartu su socialiniu darbuotoju teikia socialinės priežiūros paslaugas sunkumų patiriančioms šeimoms, kuriose yra vaikų iki 12 mėnesių arba vaikų su negalia iki 36 mėnesių amžiaus, stiprinant šeimų gebėjimus rūpintis šiais vaikais, užtikrinant jų saugumą, poreikių tenkinimą, ruošiant maistą, tvarkant buitį, rūpinantis higiena, parenkant tinkamą aprangą, bendraujant, žaidžiant ir pan.

Socialinio darbo su šeimomis, taikant atvejo vadybą, tvarkos aprašas

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl atvejo vadybos funkcijų vykdymo ir proceso koordinavimo Kelmės rajone

 

Atvejo vadybininkai Kelmės rajone:

Atvejo vadybininkė Violeta Grigalaitienė

Tel. 8 610 20704, el. paštas violeta.grigalaitiene@sptkelme.lt

Atvejo vadybininkė Violeta Zubreckienė

Tel. 8 610 37763, el. paštas violeta.zubreckiene@sptkelme.lt

Atvejo vadybininkė Jurgita Kiršanskienė

Tel. 8 674 70688, el. paštas jurgita.kirsanskiene@sptkelme.lt

Atvejo vadybininkė Rima Bivainienė

Tel. 8 672 56413, el. paštas rima.bivainiene@sptkelme.lt

Atvejo vadybininkė Živilė Daunienė

Tel. 8 60663749, el. paštas zivile.dauniene@sptkelme.lt

 

Skip to content