Menu Close

Socialinė pagalba auginančioms vaikus ir besilaukiančioms vaikų šeimoms

Kelmės rajono socialinių paslaugų centras 2023 m. balandžio 28 d. Kelmės rajono savivaldybės mero potvarkiu M-23 įgaliotas Kelmės rajone vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus.

Atvejo vadybininkai koordinuoja kompleksinės pagalbos vaikui (šeimai) organizavimą bei teikimą, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/11e612d5345711e884a38848fe3ec9e2

Socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis, teikia akredituotas socialinės priežiūros paslaugas sunkumų patiriančioms kūdikių besilaukiančioms ar turinčioms vaikų šeimoms (krizė, socialinių įgūdžių stoka, priklausomybės, smurtas, vaikų nepriežiūra ir pan.), siekiant jas įgalinti savarankiškai rūpintis savo vaikais ir tinkamai juos prižiūrėti, savarankiškai spręsti problemas, užtikrinti emocinę ir psichologinę gerovę, palaikyti glaudesnį santykį su socialine aplinka, stiprinti šeimos narių gebėjimus prižiūrėti, pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus nuo gimimo, padėti šeimoms sukurti vaikų raidai palankią aplinką ir išvengti socialinės atskirties.

Individualios priežiūros darbuotojas kartu su socialiniu darbuotoju teikia socialinės priežiūros paslaugas sunkumų patiriančioms šeimoms, kuriose yra vaikų iki 24 mėnesių arba vaikų su negalia iki 36 mėnesių amžiaus, stiprinant šeimų gebėjimus rūpintis šiais vaikais, užtikrinant jų saugumą, poreikių tenkinimą, ruošiant maistą, tvarkant buitį, rūpinantis higiena, parenkant tinkamą aprangą, bendraujant, žaidžiant ir pan.

Socialinio darbo su šeimomis, taikant atvejo vadybą, tvarkos aprašas

Mero potvarkis dėl atvejo vadybos funkcijų vykdymo ir procesų koordinavimo Kelmės rajone

 

Atvejo vadybininkės Kelmės rajone:

Atvejo vadybininkė Violeta Grigalaitienė

Tel. 8 610 20704, el. paštas violeta.grigalaitiene@sptkelme.lt

Atvejo vadybininkė Violeta Zubreckienė

Tel. 8 610 37763, el. paštas violeta.zubreckiene@sptkelme.lt

Atvejo vadybininkė Jurgita Kiršanskienė

Tel. 8 674 70688, el. paštas jurgita.kirsanskiene@sptkelme.lt

Atvejo vadybininkė Živilė Daunienė

Tel. 8 60663749, el. paštas zivile.dauniene@sptkelme.lt

Atvejo vadybininkė Aušra Buivydienė

Tel. 8 6103 4332, el. paštas ausra.buivydiene@sptkelme.lt

Skip to content