Menu Close

Valdymo schema

                                                                                                                                                                                                                                                           PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                                                                                                           Kelmės rajono socialinių paslaugų centro

                                                                                                                                                                                                                                                           direktoriaus 2023 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-103

 

KELMĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VALDYMO SCHEMA

 

 

Skip to content