Menu Close

Apie įstaigą

Kelmės rajono socialinių paslaugų centras veikia nuo 2001 metų. Tai savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti socialines paslaugas Kelmės rajono gyventojams. Pagrindinis centro tikslas – teikti socialinę pagalbą  savivaldybės gyventojams (jų šeimoms), kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų yra neįgiję, praradę ar neturi gebėjimų arba galimybių savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu, padėti sudaryti šiems asmenims sąlygas ugdyti ir stiprinti gebėjimus bei galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

Mūsų adresas: Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė

Direktorius Ramūnas Baranauskas

Socialinių paslaugų centras vykdo šias funkcijas:

  • teikia informaciją ir konsultuoja rajono gyventojus teikiamų įstaigoje socialinių paslaugų klausimais (tel. (8 427) 69 067, mob. 8 683 79229);
  • teikia nemokamas, iš dalies mokamas ar visiškai mokamas socialines paslaugas (tel.  (8 427) 69 067);
  • dirba su šeimomis, turinčiomis problemų. Teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas.
  • organizuoja ir teikia socialinės pagalbos namuose paslaugas vienišiems, pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims (tel. (8 427) 69 067 mob. 8 610 19977 );
  • aprūpina neįgaliuosius kompensacine technika (tel. (8 427) 69 067 mob. 8 610 60565) ;
  • rengia dokumentus dėl vienišų, pagyvenusių ir neįgalių asmenų apgyvendinimo valstybiniuose ir savivaldybės socialinės globos namuose bei sveikatos priežiūros įstaigose;
  • organizuoja ir teikia transporto paslaugas organizacijoms ar asmenims, kurie dėl negalios ar senatvės turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu;
  • vykdo atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoja atvejo vadybos procesus, siekiant padėti šeimoms įveikti iškilusius sunkumus.
Skip to content