Menu Close

Asmeninė pagalba

Asmeninės pagalbos paslaugos

Asmeninės pagalbos paslaugos – tai asmeninio asistento teikiama individuali pagalba, kurią gali gauti visi asmenys su negalia, kuriems šis poreikis bus nustatytas, neatsižvelgiant į amžių, negalios sunkumą ar pobūdį.

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

  • mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
  • dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
  • gyvena vieni.

Asmeninės pagalbos poreikis vertinamas individualiai ir nustatomas dvejiems metams pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką. Po dviejų metų, iš naujo atlikus asmeninės pagalbos poreikio vertinimą, paslauga vėl gali būti skiriama.

Asmeninis asistentas, atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius, asmens galimybes:

  • teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
  • teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
  • lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;
  • teikia asmeniui pagalbą maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.);
  • teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.).

Asmeninis asistentas neteikia pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, pagalbos priimant kasdienius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir kt.).

Asmeninės pagalbos mokesčio dydis nustatomas individualiai, įvertinus asmens finansines galimybes:

Asmeninė pagalba teikiama nemokamai, jei asmens su negalia mėnesio pajamos neviršija 2 VRP (valstybės remiamų pajamų) dydžių.

Asmeninė pagalba teikiama mokamai, jei asmens su negalia mėnesio pajamos viršija 2 VRP (valstybės remiamų pajamų) dydžius.

Tikslią informaciją apie asmeninės pagalbos paslaugų mokėjimo dydžius ir mokėjimo tvarką suteiks Centro socialinis darbuotojas.

Asmeninę pagalbą gaunančiam asmeniui, kitų socialinių paslaugų teikimas nebus ribojamas.

Dėl asmeninės pagalbos galima kreiptis į nuolatinės gyvenamosios vietos seniūniją arba į Kelmės rajono socialinių paslaugų centrą (Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, tel. +370 427 69067, info@sptkelme.lt).

Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo, asmeninės pagalbos teikimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą Kelmės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo, asmeninės pagalbos teikimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą tvarkos aprašas

 

 

 

Skip to content