Menu Close

Asmeninis asistentas

Asmeninė pagalba neįgaliesiems

 

Visi neįgalieji, neatsižvelgiant į amžių, negalios sunkumą ar pobūdį, gali kreiptis dėl asmeninės pagalbos.

Asmeninė pagalba – tai asmeninio asistento, individualiai teikiama pagalba atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurių dėl negalios asmuo negali atlikti savarankiškai (pagalba namuose ar viešojoje erdvėje; pagalba susijusi su asmens higiena (padėti apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti ir pan.); pagalba lydint į sveikatos priežiūros, valstybės įstaigas, savivaldybės institucijas; pagalba bendraujant, orientuojantis laike, laikantis dienos režimo, organizuojant poilsį ir kt.).

Asmeninės pagalbos poreikį (ar ji tikrai reikalinga), individualiai kiekvienam neįgaliajam, vertindamas sveikatos būklę, galimybes atlikti darbus, vykdyti veiklas, nustato socialinis darbuotojas.

Asmeninė pagalba nustatoma vieneriems metams. Po metų, iš naujo atlikus asmeninės pagalbos poreikio vertinimą, ji vėl gali būti skiriama.

Asmeninė pagalba teikiama nemokamai, jei neįgaliojo mėnesinės pajamos neviršija 2 VRP (valstybės remiamų pajamų) dydžių.

Asmeninė pagalba teikiama mokamai, jei neįgaliojo mėnesinės pajamos viršija 2 VRP (valstybės remiamų pajamų) dydžius. Už asmeninę pagalbą asmuo per mėnesį moka nustatytą procentą (gaunamą atlikus asmens (šeimos) mokėjimo už paslaugas skaičiavimą) savo pajamų, bet ne daugiau 20 proc. paslaugos teikimo kainos. Jei asmeniui teikiama pagalbos į namus paslauga, tuomet asmuo per mėnesį moka nustatytą procentą (gaunamą atlikus asmens (šeimos) mokėjimo už paslaugas skaičiavimą) savo pajamų, atėmus lėšas už pagalbos į namus paslaugos teikimą, bet ne daugiau 20 proc. nei kainuoja asmeninės pagalbos paslauga.

Asmeninės pagalbos mokesčio dydis nustatomas individualiai, įvertinus asmens finansines galimybes.

Asmeninę pagalbą gaunančiam asmeniui, kitų socialinių paslaugų teikimas nebus ribojamas.

Dėl asmeninės pagalbos galima kreiptis į nuolatinės gyvenamosios vietos seniūniją arba į Kelmės rajono socialinių paslaugų centrą (Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, tel. 8 427 69067, info@sptkelme.lt).

Asmeninė pagalba teikiama vadovaujantis  Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo Kelmės rajono savivaldybėje tvarkos aprašu

 

 

 

Skip to content