Menu Close

Neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

Kelmės rajono socialinių paslaugų centre techninės pagalbos priemonės išduodamos Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, deklaravusiems savo gyvenamą vietą Kelmės rajone.

Siekiant užtikrinti neįgaliųjų lygias teises ir galimybes visuomenėje bei sudaryti sąlygas socialinei integracijai, neįgalieji aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis. Jos skirtos tam, kad padėtų išvengti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, darbinei veiklai.

Teisę gauti technines pagalbos priemones turi:

  • asmenys, turintys teisę nemokamai ar dalinai mokamai gauti techninės pagalbos priemones: neįgalieji sukakę 18 metų, neįgalūs vaikai, sukakę senatvės pensijos amžių;
  • asmenys  po  ūmių  traumų  su ryškiais neįgalumo požymiais, kurie laikui bėgant nepasikeis ir yra tvarkomi dokumentai neįgalumui nustatyti.

Daugiau informacijos rasite:  http://www.tpnc.lt

ASMUO NORĖDAMAS ĮSIGYTI TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĘ (TPP) TURI  PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS:

  •  išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), išrašas galioja  12 mėnesių;
  • asmens  tapatybę   patvirtinantį   dokumentą/ leidimą   nuolat  gyventi  Lietuvos Respublikoje (taikoma tik užsieniečiams);
  • dokumentą, patvirtinantį asmens gyvenamąją vietą (pažymą apie gyvenamosios vietos deklaraciją);
  • neįgalumo  pažymėjimą;  specialiųjų   poreikių  (priežiūros/slaugos)  nustatymo pažymą; pensijos gavėjo pažymėjimą;
  • Norint gauti funkcinę lovą, čiužinį nuo pragulų, staliuką prie lovos būtina pristatyti visišką negalią liudijantį pažymėjimą arba specialiosios nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją.
  • Gyvenamosios vietos deklaraciją reikia pateikti, jei asmens duomenų nėra SPIS (Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje).

Nuo 2017 m. sausio 2 dienos įsigaliojus įsakymo „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimui 2017 m. sausio 2 d. Nr. A1-1, keičiasi mokamų techninės pagalbos priemonių kainos.

Judėjimo TPP

Įmokos už įsigytas TPP EUR Už pakartotinai išduodamą TPP
Automatiškai reguliuojama lova 72 35
Rankomis reguliuojama lova 43 20
Naktipuodžio kėdutė 6 3
Vaikštynė su staliuku 9 5

*Įmoka yra vienkartinė, kuri sumokama išduodant techninę pagalbos priemonę.

Grąžinus lovą praėjus ne daugiau kaip 12 mėnesių nuo išdavimo datos grąžinama dalis įmokos
TPP buvo gauta Nauja Naudota
Automatiškai reguliuojama lova 29 15
Rankomis reguliuojama lova 15 8

Asmeniui mirus, jo šeimos nariai, globėjai rūpintojai per 30 dienų privalo grąžinti asmens turėtą techninės pagalbos priemonę.

Kelmės rajono socialinių paslaugų centras priemones atveža iš Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie SADM, Šiaulių skyriaus, pagal pateiktas vardines paraiškas ir jas išduoda Kelmės rajono gyventojams, sudarydamas dvišales sutartis.

Informacija teikiama Kelmės rajono socialinių paslaugų centre, adresu Vytauto Didžiojo g. 58, LT-86143 Kelmė (socialinio darbo organizatorė tel. (8 427) 69 067, el. p. dalia.raubiene@sptkelme.lt)

Prašymas gauti judėjimo techninės pagalbos priemonę
Prašymas gauti rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą

 

 

 

Skip to content