Menu Close

Neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

Neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

Teisę įsigyti nuolat ar laikinai naudoti Technines pagalbos priemones (toliau –  TPP) arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensacijas turi šie Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantys kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nustatyta tvarka deklaravę gyvenamąją vietą Kelmės rajone:

 • asmenys per 18 metų, kuriems nustatytas darbingumo lygis;
 • asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių;
 • asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;
 • asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas).

KOMPENSACINĖS TECHNIKOS PRIEMONĖMS GAUTI REIKALINGI DOKUMENTAI:

 • išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a)* (išrašo galiojimo laikas – 12 mėnesių);
 • prašymas SP-10 (11) forma (pildoma vietoje);
 • asmens tapatybės  dokumentas;
 • neįgaliojo pažymėjimas (kopija);
 • pensininko pažymėjimas (kopija);
 • specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma (kopija)**

* išrašas nereikalingas, asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar asmenims su visiška negalia įsigyjant šias techninės pagalbos priemones:

 • lovos staliukus;
 • priemones praguloms išvengti (pasėstai, poroloniniai ir kompresoriniai čiužiniai);
 • lovas (rankomis ir automatiškai reguliuojamos);
 • vaikščiojimo lazdeles (medines ir metalines);
 • vaikščiojimo priemonių priedus ( ramentų antgaliai, paminkštinimai ir pan.).

**privaloma norint gauti rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą, čiužinį pragulų profilaktikai ir staliuką prie lovos.

NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMAS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS (vienkartinės įmokos):

 •  43.00 eurų įmoka už naują rankomis reguliuojamą lovą;
 •  20.00 eurų įmoka už pakartotinai išduodamą rankomis reguliuojamą lovą;

(Grąžinus rankomis reguliuojamą lovą, praėjus ne daugiau kaip 12 mėn. nuo lovos išdavimo asmeniui dienos ir pateikus prašymą Techninės pagalbos neįgaliųjų centras grąžina asmeniui  arba asmeniui, pasirašiusiam aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutartį 15,00 eurų už naują, 8,00 eurus už pakartotinai išduotą. Praėjus daugiau kaip 12 mėn. nuo jos išdavimo asmeniui dienos, įmokos negrąžinamos.)

 • 72.00 eurų  įmoka už naują automatiškai reguliuojama lovą;
 • 35.00 eurų  įmoka už pakartotinai išduotą automatiškai reguliuojama lovą;

(Grąžinus automatiškai reguliuojamą lovą, praėjus ne daugiau kaip 12 mėn. nuo lovos išdavimo asmeniui dienos ir pateikus prašymą Techninės pagalbos neįgaliųjų centras grąžina asmeniui  arba asmeniui, pasirašiusiam aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutartį 29,00 eurus už naują, 15,00 eurų už pakartotinai išduotą. Praėjus daugiau kaip 12 mėn. nuo jos išdavimo asmeniui dienos, įmokos negrąžinamos).

 • Čiužinys pragulų profilaktikai.

Norint gauti čiužinio įsigijimo kompensaciją, reikia pateikti prašymą Šiaulių techninės pagalbos neįgaliųjų centrui. Čiužinio kompensacija suteikiama tik tuo atveju, jeigu Šiaulių techninės pagalbos neįgaliųjų centras priima teigiamą sprendimą. Tik po priimto teigiamo sprendimo, asmuo gali įsigyti čiužinį ir gauti kompensaciją. Konsultacijos apie reikiamus dokumentus teikiamos Kelmės rajono socialinių paslaugų centre.

(įsigijus čiužinį savo lėšomis, galite gauti įsigijimo išlaidų kompensaciją –  vieną kartą per 3 metus iki 80 procentų čiužinio vertės).

 • Nauja naktipuodžio kėdutė  – vienkartinis mokestis  6,00 Eurai.
 • Nauja vaikštynė su staliuku – vienkartinis mokestis 9,00 Eurai.
 • Pakartotinai išduota vaikštynė su staliuku – vienkartinis mokestis 5,00 Eurai.
 • Alkūniniai ir pažastiniai ramentai.
 • Vaikštynė su ratukais.
 • Vaikščiojimo rėmas.
 • Lazdelė.
 • Tualeto paaukštinimas.
 • Dušo kėdė.
 • Suoliukas į vonią.
 • Neįgaliųjų vežimėlis.

Asmuo turi teisę įsigyti vieną iš šių judėjimo techninės pagalbos priemonių: elektrinį vežimėlį arba aktyvaus tipo vežimėlį arba gauti kompensaciją už skuterio arba aktyvaus tipo vežimėlio įsigijimą. Dėl šių priemonių kompensacijos asmuo turi kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliųjų centrą.

NEGRĄŽINTINŲ TPP SĄRAŠAS:

 • Neįgaliųjų tvirtinimo diržai;
 • Plaštakos apsaugos priemonės;
 • Padangos ( įprastos ir sustiprinta apsauga);
 • Lazdelės  (medinės ir metalinės);
 • Antgaliai, užmautės;
 • Visi čiužiniai, pasėstai;
 • Naktipuodžio kėdutės;
 • Tualeto paaukštinimai;
 • Kojinių apsimovimo priemonės.

Asmeniui mirus, jo šeimos nariai, globėjai rūpintojai per 30 dienų privalo grąžinti asmens turėtą techninės pagalbos priemonę.

Kelmės rajono socialinių paslaugų centras priemones atveža iš Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie SADM, Šiaulių skyriaus, pagal pateiktas vardines paraiškas ir jas išduoda Kelmės rajono gyventojams, sudarydamas dvišales sutartis.

Informacija teikiama Kelmės rajono socialinių paslaugų centre, adresu Vytauto Didžiojo g. 58, LT-86143 Kelmė (socialinio darbo organizatorė tel. (8 427) 69 067, el. p. dalia.raubiene@sptkelme.lt

Daugiau informacijos rasite:  http://www.tpnc.lt

Prašymas gauti judėjimo techninės pagalbos priemonę

 

 

Skip to content