Menu Close

Darbo taryba

2023 m. spalio 26 d. įvyko darbo tarybos rinkimai.

Rinkimuose dalyvavę Centro darbuotojai iš penkių kandidatų į darbo tarybos narius 3 metų kandencijai išrinko Violetą Zubreckienę, Nijolę Bernotienę ir Violetą Grigalaitienę.

 

2021–2023 metų kadencijos darbo taryba:

Patvirtinti darbo tarybos nariai: Dalia Raubienė, Simona Geštautaitė, Rasa Bernotienė.
Darbo tarybos pirmininkė – Dalia Raubienė
Sekretorius – Simona Geštautaitė

Darbo tarybos reglamentas

Skip to content