Menu Close

Darbo taryba

2023 m. spalio 26 d. įvyko darbo tarybos rinkimai.

Rinkimuose dalyvavę Centro darbuotojai iš penkių kandidatų į darbo tarybos narius 3 metų kadencijai išrinko Violetą Zubreckienę, Nijolę Bernotienę ir Violetą Grigalaitienę.

Darbo tarybos reglamentas

Skip to content