Menu Close

Laikinas apnakvindinimas

Nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., kai, nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. Paprūdžių kaime, Plento g. 25, pradėta laikinojo apnakvindinimo namelyje veikla. Dėl apgyvendinimo galima kreiptis telefonu 8 427 69067

Paslaugos rūšis:

 • laikinas apnakvindinimas

Paslaugų gavėjai:

 • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys,
 • senyvo amžiaus asmenys,
 • socialinę riziką patiriančios šeimos.

Laikino apnakvindinimo tvarkos aprašas

 • Asmuo pageidaujantis gauti laikino apnakvindinimo paslaugą, ar kai yra pristatomas Policijos ar greitosios medicinos pagalbos tarnybų, per dvi paras pateikia Centrui  Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8), patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-06-27 įsakymu Nr. A1-183 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. A1-157 redakcija), ir pateikia šiuos dokumentus:
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę ar leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje);
 • gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu šių duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
 • neįgaliojo arba pensininko pažymėjimą.
 • Socialinio darbo organizatorius priima prašymą (SP-8) su anksčiau nurodytais dokumentais, jį registruoja ir teikia priimti sprendimą Centro direktoriui.
 • Laikino apnakvindinimo paslauga asmeniui suteikiama 1 kartą, ne ilgiau kaip 7 paroms. Esant būtinumui tokiam laikotarpiui kai asmeniui nebelieka grėsmės jo sveikatai ar gyvybei.
 • Laikino apnakvindinimo paslaugos suteikiamos adresu: Plento g. 25, Paprūdžių k., Kelmės apyl. sen., Kelmės r. sav., laikino apnakvindinimo  konteineriniame namelyje.

Laikinas apnakvindinimas teikiamos nemokamai.

Laikinas apnakvindinimas buvo suteiktas:

 • 2016 m. buvo apgyvendintas vienas  asmuo – 6 paras;
 • 2017 m. buvo apgyvendinti šeši asmenys – 93 paras;
 • 2018 m. buvo apgyvendinti 5 asmenys – 129 paras;
 • 2019 m. buvo apgyvendinti 6 asmenys – 83 paras.
 • 2020 m. nebuvo apgyvendinta asmenų.
 • 2021 m. nebuvo apgyvendinta asmenų.

Laikino apnakvindinimo paslaugų skyrimo aprašas

Skip to content