Menu Close

Socialinis darbuotojas (socialinėms paslaugoms)

Kelmės rajono Socialinių paslaugų centras skelbia konkursą socialinio darbuotojo (socialinėms paslaugoms) pareigoms eiti.

Reikalavimai pretendentams:

 1. Būti įgijus Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nurodytą išsilavinimą.
 2. Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės apsaugos ir darbo sritį.
 3. Mokėti rinkti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti turimą informaciją, gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 4. Mokėti dirbti kompiuteriu, rengti dokumentus ir įvairius raštus, pagal Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dirbti SPIS (Socialinės paramos informacinė sistema).
 5. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti tarnybinį automobilį (neautomatine pavarų dėže);
 6. Žinoti tarnybinės etikos reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:

 1. Asmens dokumento kopija.
 2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 3. Gyvenimo aprašymas (CV).
 4. Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas).

Papildomai būtina pateikti:

 1. Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (pretendentams į darbuotojo pareigas).
 2. Vairuotojo pažymėjimą.

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, dokumentus pateikia per Valstybės tarnybos portalą adresu

https://portalas.vtd.lt/lt/socialinis-darbuotojas-322;846240.html

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 427) 69 067.

Direktorius Ramūnas Baranauskas

Skip to content