Menu Close

Nuo rugsėjo 1 d. Kelmės rajono socialinių paslaugų centre teikiamos asmeninės pagalbos paslaugos

>Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.  Kelmės rajono socialinių paslaugų centras teikia asmeninės pagalbos  paslaugas, kurias teikia asmeninis asistentas. 

Asmeninis asistentas negalią turinčiam žmogui galės suteikti pagalbą namuose ar viešojoje erdvėje, galės padėti pasirūpinti asmens higiena, maistu, padėti nuvykti į reikiamą vietą, pagelbėti bendrauti, tvarkyti finansinius išteklius, orientuotis aplinkoje, organizuoti laisvalaikį ir poilsį, palydėti ir padėti nuvykti į darbo pokalbį, surasti tinkamą transporto priemonę, padėti judėti ten, kur nėra pritaikyta aplinka. Svarbiausias asmeninio asistento uždavinys – ne atlikti veiksmus už neįgalųjį, o atlikti kartu su juo. 

Asmeninis asistentas  padės negalią turintiems žmonėms būti savarankiškesniems, o jais besirūpinantiems artimiesiems sudarys sąlygas integruotis į darbo rinką.  Asmeninis asistentas galės negalią turintį žmogų palydėti pas gydytoją, nusipirkti reikiamus produktus maisto prekių parduotuvėje ar kartu pagaminti pietus.

Asmeninės pagalbos paslaugą galės teikti fizinis asmuo, kuris su neįgaliuoju nėra susijęs artimais giminystės ryšiais.

Asmeninis asistentas, pradėdamas teikti asmeninio asistento paslaugas, turi būti išklausęs įžanginius individualios priežiūros personalo mokymus, jeigu neturi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyto išsilavinimo arba nėra įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento kvalifikacijos pagal socialinių darbuotojų padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento profesinio mokymo programą. 

Įžanginiai individualios priežiūros personalo mokymai vykdomi pagal individualios priežiūros personalo profesinės kompetencijos tobulinimo programas socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.

Jeigu neįgaliojo, kuriam reikalinga asmeninė pagalba, pajamos yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai ( 256 eurų), asmeninės pagalbos teikimo paslauga teikiama nemokamai. Jeigu pajamos didesnės, neįgalusis turėtų sumokėti ne daugiau kaip 20 proc. pagalbos teikiamų kaštų, o asmens įmoka neturėtų viršyti 20 proc. jo pajamų.

 

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

  • mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
  • dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
  • gyvena vieni.

Asmeninio asistento paslaugą gali teikti:

  • asmens su negalia nurodytas fizinis asmuo, kuris su asmeniu su negalia nėra susijęs artimais giminystės ryšiais. Asmeninis asistentas, prieš pradėdamas teikti pagalbą, turi būti išklausęs įžanginius individualios priežiūros personalo mokymus, jeigu nėra įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento kvalifikacijos;
  • Kelmės rajono socialinių paslaugų centro paskirtas darbuotojas.

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas (toliau – asmens atstovas) kreipiasi į asmens nuolatinės gyvenamosios vietos seniūniją, o Kelmės mieste į Kelmės rajono socialinių paslaugų centrą tel. 8 427 69067.

 

2021 m. rugpjūčio 19 d. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-807  „Dėl asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo Kelmės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo ir neįgaliojo mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžio nustatymo Kelmės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo”. (įsakymas)

Skip to content