Menu Close

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija – sisteminga veikla, kuria siekiama didinti viešojo ir privataus sektorių subjektų atsparumą korupcijai ir kuri apima korupcijos rizikos veiksnių nustatymą, įvertinimą, šalinimą ir (ar) mažinimą, sudarant bei įgyvendinant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą.

Kelmės rajono socialinių paslaugų centre už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens funkcijas atlieka Simona Giačaitė; el. paštas simona.giacaite@sptkelme.lt; tel. (0 427) 690 67

Jei turite informacijos apie galimas korupcijos apraiškas Kelmės rajono socialinių paslaugų centre ar norite pateikti pasiūlymus dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo, prašome informaciją pateikti paštu, el. paštu: simona.giacaite@sptkelme.lt arba pristatyti į Kelmės rajono socialinių paslaugų centrą adresu Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė.

Kiekvienam informaciją apie pažeidimą Kelmės rajono socialinių paslaugų centre pateikusiam asmeniui užtikrinamas visiškas konfidencialumas. 

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Dėl už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens skyrimo

Korupcijos prevencijos 2023–2025 metų programos priemonių plano 2023 m. įgyvendinimo ataskaita

2023-2025 m. korupcijos prevencijos programa

2023-2025 m. korupcijos priemonių planas

 

Skip to content