Menu Close

Ilgalaikiams bedarbiams, gaunantiems socialinę paramą arba darbo paieškos išmoką – daugiau dėmesio ir paslaugų

Siekdama skatinti ilgą laiką nedirbusių ir socialinę paramą gaunančių asmenų grįžimą į darbo rinką, Kelmės rajono savivaldybė nuo 2020 m. sausio 1 d. dalyvauja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojame projekte, pavadinimu Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ (toliau – Modelis). Modelio tikslas – bendradarbiaujant savivaldybei, seniūnams, socialiniams darbuotojams, Užimtumo tarnybai, darbdaviams ir ilgalaikiams bedarbiams, mažinti nedarbo lygį, padėti rajono gyventojams įsidarbinti. Projektą savivaldybėje įgyvendina BĮ Kelmės rajono socialinių paslaugų centras.

Nuo 2020 metų gegužės mėnesio buvo gauta 140 siuntimų. Su visais asmenimis buvo susitikta asmeniškai, pasikalbėta, atliktas asmens poreikių ir galimybių vertinimo profiliavimas.

Pasirašyti 68 susitarimai. 3 susitarimai buvo nutraukti, nes 1 asmuo mirė, 1 – išvyko į užsienį ir 1 įsidarbino. Dar 5 asmenims laikinai buvo neteikiamos paslaugos: 3 įsidarbino viešųjų darbų seniūnijose, 2 – serga ir yra laikinai nedarbingi. Taigi, per 2020 metus buvo įgyvendinama 60 susitarimų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) pozicija tokia, kad asmenys, kurie gavo paslaugas, tačiau nepavyko jiems įsidarbinti, projekte galės dalyvauti ir šiais, 2021 metais.

Seniūnijose buvo suformuotos Atvejo komandos. Tai, kad kiekviena seniūnija turi Atvejo komandą, yra išskirtinai tik Kelmės rajone. Kitose savivaldybėse yra viena Atvejo komanda visai savivaldybei. Ministerija labai palankiai įvertino tokį mūsų poelgį, pagyrė, kad taip priartėjama prie žmogaus, geriau išanalizuojamos asmens problemos, išlaikomas konfidencialumas, nes nagrinėjamas atvejis lieka asmens gyvenamojoje teritorijoje. Buvo suorganizuoti 9 Atvejo komandos posėdžiai 9-iose seniūnijose, 1 posėdis neįvyko Pakražančio seniūnijoje dėl COVID-19 ir seniūnijoje dirbančių darbuotojų saviizoliacijos.

Buvo sudarytos 6 paslaugų pirkimo sutartys: pavežėjimo paslaugą teikė kelmiškis, kitas paslaugas – grupinius motyvavimo užsiėmimus ir individualias psichologo konsultacijas teikė įstaiga iš Šilalės.

Paslaugų kokybei įvertinti ir atgaliniam ryšiui gauti buvo parengtos anoniminės apklausos anketos. Apklaustas 51 Modelio dalyvis, gavęs paslaugas. Ministerija labai pagyrė šitą žingsnį, prašė pasidalinti anketos pavyzdžiu ir skatino kitas savivaldybes panašiai pasielgti.

MODELIO REZULTATAI. Per 2020 metus įsidarbino 1 asmuo neterminuotam darbui miškadirbiu. Mokytis pradėjo 3 asmenys: Du – Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre, baigę 6 ir 7 klases. 1 asmuo mokosi Kelmės Graičiūno gimnazijos vakariniame skyriuje 12-oje klasėje. Išanalizavus psichologių pateiktas dalyvių pažangos ataskaitas, pokyčiai labai minimalūs, nė vienas nėra tvirtai pasirengęs darbo rinkai. Tikėtina, kad problemos yra įsisenėjusios ir neužteko suteiktų paslaugų.

Skip to content