Menu Close

Socialinio darbo svarba

     Kelmės rajono socialinių paslaugų centro pagalbos šeimoms skyriaus darbuotojos – atvejo vadybininkė Violeta Zubreckienė, socialinės darbuotojos, dirbančios su šeimomis, Simona Jurgilė, Vitalija Lukoševičienė ir Rima Graisienė, birželio-gruodžio mėnesiais susitiko su Užvenčio seniūnijos gyventojais.

     Specialistės lankėsi Kolainių kaimo bendruomenėje, Užvenčio ir Pašilėnų bibliotekose. Susitikimų metu buvo supažindinta su atvejo vadybos procesu, pristatytos atvejo vadybininko ir socialinio darbuotojo vykdomos funkcijos, kalbama apie socialinio darbo kasdienybę, kylančius iššūkius bei dar iki šių dienų išliekančius stereotipus apie socialinį darbuotoją. Specialistės gyventojus informavo apie socialinio darbuotojo darbo svarbą dirbant su socialiai pažeistomis šeimomis ir asmenimis, supažindino su atvejo vadybos inicijavimo, proceso eigą, vaiko teisių pažeidimais, teikiamos pagalbos galimybėmis, siekiant padėti šeimoms, atsidūrusioms krizinėse situacijose.

     Atvejo vadybos procesas – tai kompleksinė pagalba, apimanti socialinės, sveikatos priežiūros, švietimo, psichologinės bei  kitas pagalbos priemones. Šis procesas sudaro sąlygas vaiko atstovams pagal įstatymą užtikrinti vaikui saugią aplinką, kokybišką šeimos funkcionavimą ir jos gerovę.  Atvejo vadybininkas – tai socialinis darbuotojas atliekantis atvejo vadybininko funkcijas, kurių pagrindinė – suteikti klientams visą informaciją apie bendruomenėje teikiamas paslaugas ir jų pobūdį bei užtikrinti šių paslaugų prieinamumą. Atvejo vadybininkas kartu su socialiniu darbuotoju padeda  apsispręsti, kurios paslaugos labiausiai atitinka klientų poreikius ir tikslus. Mūsų rajone nemokamą pagalbą šeimoms teikia  Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriaus Bendruomeninių šeimos namų, Kelmės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro, Kelmės švietimo pagalbos tarnybos specialistai. Atvejo vadybininkas, bendradarbiaudamas su paslaugų teikėjais iš kitų įstaigų, stebi, kaip viena ar kita paslauga daro įtaką kliento gyvenimo kokybei, ar atitinka kliento poreikius ir galimybes. Atvejo vadybininkas – tai tarpininkas tarp šeimos, patiriančios riziką, ir institucijų. Pagalbos šeimai teikimo laikotarpiu labai svarbus skirtingų institucijų bendradarbiavimas, kuris neįmanomas be tarpusavio pasitikėjimo, pagarbos ir dialogo.  Atvejo vadybininko ir socialinio darbuotojo tikslas – šeimos įtraukimas į pagalbos teikimo procesą.

       Atvejo vadybos procese pagrindinis šeimos pagalbininkas yra socialinis darbuotojas, kuriam vienu metu tenka dirbti daugelyje lygmenų: bendrauti su klientais, bendradarbiauti su kitų įstaigų specialistais. Tam, kad socialinis darbuotojas galėtų efektyviai dirbti visuose minėtuose lygmenyse, jis turi nuolat tobulėti, įgyti naujas žinias, susipažinti su naujais darbo metodais. Tenka apgailestauti, tačiau stereotipai apie socialinį darbuotoją vis dar egzistuoja. Neretai visuomenėje socialinis darbuotojas įsivaizduojamas kaip asmuo, kuris kelia baimę, baudžia nesugebančius susitvarkyti su savo problemomis, atima vaikus; kaip asmuo, kuris privalo tvarkyti namus, ruošti maistą, prižiūrėti vaikus ir pan. Tačiau tiesa kitokia: socialinis darbuotojas – tai šeimos pagalbininkas, kuris visuomet yra šalia, kuris gali nukreipti tinkama linkme, siekiant išspręsti iškilusias problemas, orientuoti į tikslą, kad klientas galėtų savarankiškai vykdyti reikalingas funkcijas. Tai žmogus profesionalas, kuris savo darbe remiasi įgytomis žiniomis, vadovaujasi įstatymais.

     Darbuotojos labai dėkingos Kolainių kaimo bendruomenei, Užvenčio bei Pašilėnų bibliotekų darbuotojoms – bibliotekininkėms Reginai Karpienei ir Daliai Valienei, už bendradarbiavimą ir suteiktą galimybę pristatyti socialinio darbuotojo, dirbančio su šeimomis, veiklą.

   

Skip to content