Menu Close

Plečiasi paslaugos šeimoms

Plečiasi paslaugos šeimoms

Vyriausybė pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtiems Bazinio paslaugų šeimai paketo pakeitimams. Nuo liepos 1 dienos visos šalies savivaldybės teiks naują – judumo –paslaugą. Baziniame pakete rasis globos centro teikiama ir (ar) organizuojama pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir jų prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) ar įvaikintiems vaikams. Jis papildytas ir kompleksinėmis paslaugomis šeimai.

Nuo šių metų liepos 1 dienos visos savivaldybės turės teikti judumo paslaugą šeimoms, gyvenančioms toliau kaip 2 kilometrus nuo artimiausios viešojo transporto stotelės. Naudodamiesi judumo paslauga, savivaldybių gyventojai galės pasiekti švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros, teisėsaugos įstaigas ir grįžti iš jų.

Visos savivaldybės taip pat ir toliau privalės užtikrinti pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir jų prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) ar įvaikintiems vaikams prieinamumą. Savivaldybių globos centruose jie galės gauti visą reikalingą konsultacinę, psichosocialinę, teisinę ir ar kitą pagalbą tinkamai ugdant ir auklėjant vaikus ar įvaikius.

Bazinio paslaugų šeimai pakete rasis ir kompleksinės paslaugos šeimai, kurias sudaro: tėvystės mokymai, šeimos mediacija, individualios ir (ar) grupinės konsultacijos, savitarpio pagalbos grupės, vaikų ir paauglių socialinių įgūdžių ugdymas grupėse ir kitos paslaugos, padedančios asmeniui ar šeimai įgyti įgūdžius savarankiškai spręsti iškilusias problemas.

Naująjį Bazinių paslaugų šeimai paketą sudarys dvylika paslaugų – tai atvirasis darbas su jaunimu, ikimokyklinis ugdymas, kultūrinių ir informacinių kompetencijų bei skaitymo raštingumo ugdymas, neformalusis vaikų švietimas, pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra, pirminė valstybės garantuojama teisinė pagalba, švietimo pagalba, kompleksinės paslaugos šeimai, globos centro teikiama ir (ar) organizuojama pagalba, vaikų dienos socialinė priežiūra, vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija ir judumo paslauga.

Siekiant tinkamai įvertinti kiekvienos paslaugos prieinamumą savivaldybėse iki š. m. liepos 1 d. ministerija nustatys paslaugų prieinamumo savivaldybėse vertinimo rodiklius. Taip pat kasmet planuojama atlikti stebėseną ir nustatyti bazinių paslaugų šeimai prieinamumo tendencijas. Gauti rezultatai leis tobulinti būtiniausias paslaugas šeimai.

Bazinio paslaugų šeimai paketo pakeitimai parengti atsižvelgiant į šeimų poreikius, mokslinių tyrimų išvadas ir Valstybės kontrolės rekomendacijas bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomos stebėsenos rezultatus.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija (nuoroda: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/savivaldybese-augs-paslaugu-seimoms-prieinamumas)

Skip to content