Menu Close

Asmeninio asistento paslauga

Lietuvoje sparčiai daugėja žmonių su negalia, besinaudojančių asmeninio asistento pagalba

 

Jau metai, kai žmonės su negalia gali pasinaudoti asmeninio asistento pagalba. Taip užtikrinamos didesnės galimybės mokytis, dirbti ir savarankiškai gyventi bendruomenėje. Asmeninio asistento pagalba sparčiai populiarėja. Per šių metų pirmąjį pusmetį ja pasinaudojo daugiau kaip 1300 žmonių su negalia, tai yra dvigubai daugiau nei per praėjusių metų antrąjį pusmetį. Iš viso jau suteikta beveik 260 tūkst. asmeninio asistento pagalbos valandų.

„Svarbu, kad žmonės su negalia, kaip ir bet kuris iš mūsų, galėtų gyventi bendruomenėje, mokytis, dirbti, aktyviai leisti laisvalaikį. Asmeninio asistento pagalba yra labai svarbi ir reikalinga, ja naudojasi vis daugiau žmonių. Asmeninio asistento pagalba šiandien jau teikiama 57 savivaldybėje iš 60. Tikiuosi, kad artimiausiu metu ji bus teikiama visose šalies savivaldybėse“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Asmeninio asistento pagalba pasinaudoja vis daugiau žmonių su negalia

Šių metų pirmąjį pusmetį asmeninio asistento pagalba besinaudojančių žmonių su negalia išaugo daugiau kaip dvigubai, palyginti su praėjusių metų antruoju pusmečiu, kai pradėta individualiai teikti asmeninio asistento pagalbos paslauga. Per pirmus šešis šių metų mėnesius asmeninio asistento pagalba pasinaudojo 1327 žmonės su negalia, per 2021 m. antrąjį pusmetį – 568 asmenys.

Per šių metų pirmąjį pusmetį suteikta 259,8 tūkst.  pagalbos valandų, asmeninę pagalbą teikė 562 asmeniniai asistentai. Per 2021 m. antrąjį pusmetį suteikta 62,2 tūkst. pagalbos valandų, asmeninę pagalbą teikė 297 asmeniniai asistentai.

Asmeninės pagalbos teikimo kaina skirtingose savivaldybėse svyruoja nuo 5,12 Eur/val. įkainio Kėdainių rajono savivaldybėje iki didžiausio – 16,11 Eur/val. Šilalės rajono savivaldybėje. Skaičiuojama, kad šios pagalbos valandinis įkainis savivaldybėse vidutiniškai siekia apie 8,5 Eur/valandą.

Kas yra asmeninio asistento pagalba?

Asmeninis asistentas gali suteikti pagalbą namuose ar viešojoje erdvėje. Pavyzdžiui, toks asistentas gali padėti pasirūpinti asmens higiena, maistu, padėti nuvykti į reikiamą vietą, pagelbėti bendrauti, tvarkyti finansinius išteklius, orientuotis aplinkoje, organizuoti laisvalaikį ir poilsį, palydėti ir padėti nuvykti į darbo pokalbį, surasti tinkamą transporto priemonę, padėti judėti ten, kur nėra pritaikyta aplinka. Svarbiausias asmeninio asistento uždavinys – ne atlikti veiksmus už asmenį su negalia, o atlikti kartu su juo.

Sukurti naują individualizuotą pagalbą bendruomenėje ypač aktualu dabar, kai pertvarkoma socialinės globos sistema. Globos įstaigose gyvenančius žmones su negalia siekiama apgyvendinti savarankiškai ir sudaryti sąlygas jiems ir jų šeimoms gauti individualias bendruomenines paslaugas, taip užtikrinant savarankiškumą ir laisvę rinktis.

Kas gali gauti asmeninio asistento pagalbą?

Asmeninę pagalbą gali gauti visi žmonės su negalia, kuriems šis poreikis yra nustatytas, neatsižvelgiant į amžių, negalios sunkumą ar pobūdį.

Tokios pagalbos poreikį 1 metams nustato socialiniai darbuotojai pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką.

Asmeninio asistento pagalbą gali teikti fizinis asmuo, kuris su negalia turinčiu asmeniu nėra susijęs artimais giminystės ryšiais. Asmeninis asistentas, prieš pradėdamas teikti pagalbą, išklauso įžanginius individualaus priežiūros personalo mokymus.

Kiek kainuoja asmeninio asistento pagalba?

Jeigu žmogaus su negalia, kuriam reikalinga asmeninė pagalba, pajamos yra mažesnės už 294 eurus, asmeninė pagalba jam teikiama nemokamai. Jeigu pajamos didesnės, – turės apmokėti ne daugiau kaip 20 proc. pagalbos teikimo kaštų, o įmoka negalės viršyti 20 proc. žmogaus pajamų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

informacijos šaltinio nuoroda https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/lietuvoje-sparciai-daugeja-zmoniu-su-negalia-besinaudojanciu-asmeninio-asistento-pagalba

Asmeninis asistentas

Asmeninė pagalba neįgaliesiems

 

Visi neįgalieji, neatsižvelgiant į amžių, negalios sunkumą ar pobūdį, gali kreiptis dėl asmeninės pagalbos.

Asmeninė pagalba – tai asmeninio asistento, individualiai teikiama pagalba atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurių dėl negalios asmuo negali atlikti savarankiškai (pagalba namuose ar viešojoje erdvėje; pagalba susijusi su asmens higiena (padėti apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti ir pan.); pagalba lydint į sveikatos priežiūros, valstybės įstaigas, savivaldybės institucijas; pagalba bendraujant, orientuojantis laike, laikantis dienos režimo, organizuojant poilsį ir kt.).

Asmeninės pagalbos poreikį (ar ji tikrai reikalinga), individualiai kiekvienam neįgaliajam, vertindamas sveikatos būklę, galimybes atlikti darbus, vykdyti veiklas, nustato socialinis darbuotojas.

Asmeninė pagalba nustatoma vieneriems metams. Po metų, iš naujo atlikus asmeninės pagalbos poreikio vertinimą, ji vėl gali būti skiriama.

Asmeninė pagalba teikiama nemokamai, jei neįgaliojo mėnesinės pajamos neviršija 2 VRP (valstybės remiamų pajamų) dydžių.

Asmeninė pagalba teikiama mokamai, jei neįgaliojo mėnesinės pajamos viršija 2 VRP (valstybės remiamų pajamų) dydžius. Už asmeninę pagalbą asmuo per mėnesį moka nustatytą procentą (gaunamą atlikus asmens (šeimos) mokėjimo už paslaugas skaičiavimą) savo pajamų, bet ne daugiau 20 proc. paslaugos teikimo kainos. Jei asmeniui teikiama pagalbos į namus paslauga, tuomet asmuo per mėnesį moka nustatytą procentą (gaunamą atlikus asmens (šeimos) mokėjimo už paslaugas skaičiavimą) savo pajamų, atėmus lėšas už pagalbos į namus paslaugos teikimą, bet ne daugiau 20 proc. nei kainuoja asmeninės pagalbos paslauga.

Asmeninės pagalbos mokesčio dydis nustatomas individualiai, įvertinus asmens finansines galimybes.

Asmeninę pagalbą gaunančiam asmeniui, kitų socialinių paslaugų teikimas nebus ribojamas.

Dėl asmeninės pagalbos galima kreiptis į nuolatinės gyvenamosios vietos seniūniją arba į Kelmės rajono socialinių paslaugų centrą (Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, tel. 8 427 69067, info@sptkelme.lt).

Asmeninė pagalba teikiama vadovaujantis  Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo Kelmės rajono savivaldybėje tvarkos aprašu

 

 

 

Skip to content