Menu Close

Veikla

Pagrindinis Grupinio gyvenimo namų veiklos tikslas – užtikrinti efektyvų ir kokybišką  socialinių, asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia, sudarant artimas namų aplinkai, palankias gyvenimo sąlygas, saugant ir ginant paslaugų gavėjų teises, skatinant jų įgalinimą, integraciją į visuomenę, mažinant socialinę atskirtį.

Mūsų misija – teikti socialinę globą asmenims su negalia, tenkinant psichologinius, socialinius, medicininius, kultūrinius ir dvasinius kiekvieno gyventojo poreikius, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, skatinant būti savarankiškais, sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene.

Mūsų vizija – modernūs ir novatoriški, bendradarbiaujantys ir nuolat tobulėjantys, jaukūs, teikiantys kokybiškas socialinės globos paslaugas ir garantuojantys žmogaus su negalia gyvenimo pilnatvę Grupinio gyvenimo namai.

Teikiamos paslaugos:

  • informavimas,
  • konsultavimas,
  • tarpininkavimas ir atstovavimas,
  • kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant buitinius darbus, bendraujant ir pan.),
  • darbinių įgūdžių ugdymas (siuvinėjimas, dailės dirbiniai, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.),
  • laisvalaikio organizavimas,
  • pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba,
  • asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.),
  • sveikatos priežiūros paslaugos, kitos paslaugos,
  • reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.
Skip to content