Menu Close

Apie grupinio gyvenimo namus

Kelmės rajono socialinių paslaugų centro grupinio gyvenimo namai (toliau – Grupinio gyvenimo namai) yra įstaiga, teikianti socialinės globos paslaugas Kelmės rajono proto ir psichikos negalią turintiems asmenims, kurių fizinis savarankiškumas nustatytas ne mažesnis, kaip iš dalies savarankiškas.

Grupinio gyvenimo namų veikla siekiama didinti stacionarių socialinių paslaugų prieinamumą proto ir psichikos negalią turintiems Kelmės rajono gyventojams, jiems sudarant sąlygas gauti aukštos kokybės socialinės globos paslaugas.

Gyventojų apgyvendinimui yra 16 kambarių: 12 – vienviečiai, 4 – dviviečiai kambariai, skirti 20 gyventojų. Patalpos yra pritaikytos taip, kad būtų kiek įmanoma artimesnės namų aplinkai, sudarant sąlygas asmeniui savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį ir integruotis į visuomenę. Grupinio gyvenimo namai aprūpinti visais reikalingais baldais, stebėjimo kamerų, belaidės iškvietimo sistemos, telefoninio ryšio įrangomis ir kita technika, specializuotas automobilis gyventojų kelionėms įvairiais tikslais.

Skip to content